Hjem
Om oss Nyheter Kontakt oss
KOMPETANSE
Markedsføring
Kreativt arbeid
Web utvikling/design
Grafisk design
Messestands/Events
REFERANSER
Markedsføring
Profilering
Web
Grafisk design
Messestands/Events
TJENESTER
Oppfølging
Sammendrag
MARKEDET
Trender
Nyheter
Hjem > MARKEDET > Nyheter >
Skriv ut denne siden

Hvordan få maks ut av messen?

Publisert 02.11.2015

Standen er klar og besøkende strømmer på. Da er det vel bare å la messen gå sin gang og vente på resultatene? Eller? Arbeidet på standen er avgjørende for resultatet av messedeltakelsen.

Mens utstillere som regel bruker mye penger på å lage selve standen, koster det ingenting å utløse potensialet som ligger i betjeningen

– Det å betjene en stand er ikke enkelt, og det syndes mye, sier Sidsel Forsang Stangebye, ansvarlig for Messeskolen som arrangeres av Norges Varemesse, til Kampanje.

Hun har følgende råd til hvordan utstillere skal få maksimalt ut av deltakelsen på messen når den allerede er i gang:

· Standpersonalet må kjenne firmaets hovedmål for messedeltakelsen, og de må ha formulert mål for eget arbeid på standen.

· Alle på standen må være klar over sine oppgaver. Noen er «innpiskere», andre sosialiserings- og serveringspersonale, mens andre igjen skal gi kundene dybdeinformasjon.

· Standbetjeningen bør være drillet i messesalg og hvordan man betjener en stand. Avislesing, manglende blikk-kontakt, personale som står med ryggen til eller som er opptatt av hverandre, er vanlige eksempler på hvordan en stand ikke skal betjenes. 60 prosent går videre hvis de ikke kontaktes innen ett minutt.

· Vær aktiv og positiv. Fokuser på kundens behov og ønsker, fokuser på nyheter.

· En standansvarlig bør utpekes. Er det mange som betjener standen, kan man dele opp i flere grupper med hver sin leder. Gruppene kan eventuelt konkurrere med hverandre.

· Morgenmøter holdes hver dag av standansvarlig for å skape entusiasme, kontrollere at standen fungerer og belønne gode prestasjoner.

· Hver kveld bør dagens resultater sammenholdes med de oppsatte målene.

· Alle må bidra til at standen alltid er ryddig.

· Registrer alle interessenter løpende.

· Hjemmepersonalet må løpende få informasjon om kunder så de raskt kan følges opp.

· Sentralbord og annet hjemmepersonale må ha fått nødvendig informasjon.


 
Copyright © 2019 www.rudi.no Rudi Reklamebyrå. All rights reserved.